06 - 28846813   

info@dieetopwens.nl

Vergoedingen


* De diëtist wordt 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat wel eerst af van het eigen risico!

* Heeft u aanvullende verzekering, dan wordt soms extra vergoed.

* Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico betalen!

* Als u Chronische ziekte heeft (Diabetes, Hoge bloeddruk, Hoge cholestrolgehalte of COPD), dan zit u in de ketenzorg en worden

alle behandelingen volledig vergoed zonder dat het van eigen risico afgaat!